REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI
 

WARUNKI PRZYJĘCIA

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwierząt jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt.
2. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
3. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne oraz gryzoni, gadów i pajęczaków.
4. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami w tym przeciwko wściekliźnie oraz odrobaczenia, a także okazaniem jej do wglądu na prośbę personelu.
5. Dbając o bezpieczeństwo zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku.
6. Zwierzęta mogą przebywać w hotelu tylko w wyznaczonych strefach,  w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt do strefy Wellness & SPA , restauracji oraz strefy zabaw dla dzieci.
7. Przy restauracji został wydzielony obszar ze stolikami gdzie gość w towarzystwie swojego pupila może zjeść posiłek.

OPŁATA

1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 60 zł za dobę.
2. W ramach tej opłaty oferujemy wypożyczenie na czas pobytu podstawowych akcesoriów: miska na wodę/karmę, legowisko dla psa oraz ręcznik przydatny po mokrym spacerze, a także wykaz najbliższych gabinetów weterynaryjnych, groomerskich, sklepów zoologicznych.
3. Na miejscu w ofercie sprzedażowej przygotowaliśmy wybrane akcesoria np: woreczki na odchody, przekąski/gryzaki, żwirek do kuwety, pęseta do usuwania kleszczy oraz wybrane rodzaje saszetek z karmą itp

HAŁAS I ZAKŁÓCENIA

1. Zwierzę przebywające na terenie hotelu nie może przeszkadzać innym gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu, w szczególności w nocy.
2. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych gości zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela/opiekuna.
3. W przypadku gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca spokój, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuacje zagrożenia dla siebie i innych gości, Dyrekcja hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem/opiekunem w celu rozwiązania problemu.
4. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu, a wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

HIGIENA I CZYSTOŚĆ

1. Właściciel/opiekun zwierzęcia odpowiada za czystość po nim zarówno w pokoju, częściach ogólnodostępnych jak również na terenie otaczającym hotel. Prosimy o sprzątanie po swoim zwierzęciu.
2. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę ze żwirkiem i opróżniać ją codziennie do plastikowej torby, którą następnie będą wrzucać do pojemnika wskazanego przez personel.
3. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela/opiekuna. Prosimy o kontakt z recepcją w celu ustalenia godziny sprzątania
4. Zwierzęta powinny być czesane poza hotelem, np. na zielonej trawie bulwarów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Właściciel/opiekun odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę oraz jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ich usunięciem czy naprawą.
2. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem właściciela/opiekuna przez cały czas pobytu na terenie hotelu.
3. Pupile poza pokojem muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu albo w transporterze pod opieką pełnoletniego właściciela/opiekuna.
4. Właściciel/opiekun zwierzęcia ma obowiązek zadbać o jego zdrowie i samopoczucie w obcym dla zwierzęcia miejscu.
5. W kwestiach odpowiedzialności właściciela/opiekuna za posiadane zwierzę oraz wyrządzone przez nie szkody mają zastosowanie przepisy polskiego prawa w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt.